14. decembra 2020. godine usvojen je Program Creative Europe za period 2021. – 2027. Nakon dugotrajnih pregovora, postignut je politički dogovor između Evropske komisije, Evropskog parlamenta i država članica Vijeća Evropske Unije, a kojim se postavlja temelj za nastavak budućeg i novog toka Programa Kreativna Evropa.

Program Kreativna Evropa vodeći je instrument podrške kulturnim i kreativnim sektorima i jedini koji je Evropska Unija osmislila kako bi ih dodatno osnažila i podržala.

Sa namjenskim proračunom većim od 2,4 milijarde eura, a koji podrazumijeva treutno raspoloživih 1,8 milijardi eura, te dodatnih 0,6 milijardi eura, novi Program nastavlja sa promovisanjem kulturne i jezične raznolikosti, kulturne baštine i konkurentnosti, te omogućava kulturnim i kreativnim organizacijama, kao i njihovim profesionalcima zajedničko stvaranje i prekograničnu saradnju, sa ciljem širenja publike, baveći se aktuelnim društvenim pitanjima, uz posebnu podršku novim umjetnicima. Potprogram MEDIA nastavlja sa podrškom projektima sa evropskom i međunarodnom dimenzijom, njegovanjem talenata i podsticanjem korišćenja novih tehnologija za jačanje konkurentnosti sektora.

Prvi put će biti podržan i medijski, odnosno novinarski sektor i to putem različitih akcija podrške jačanju medijske pismenosti, pluralizma i medijske slobode.

Sprovođenje novog Programa Kreativna Evropa planira se početkom 2021. a trajaće do 2027. godine.