Međunarodna konferencija “Kako povećati dostupnost i konkurentnost evropskih audiovizuelnih i medijskih sadržaja, koju je organizovalo Ministarstvo kulture Republike Slovenije, održana je 12. i 13. oktobra, u Cankarevom domu u Ljubljani. Konferencija je realizovana tokom trajanja šestomjesečnog predsjedavanja Republike Slovenije Savjetom Evropske unije.

Konferenciji su prisustvovali i predstavnici Filmskog centra Crne Gore.

Cilj konferencije bila je diskusija o aktuelnom stanju u sektoru audiovizuelne produkcije, te ključnim faktorima za jačanjedostupnosti evropskih audiovizuelnih i medijskih sadržaja i njihove konkurentnosti u nacionalnim, evropskim i međunarodnim okvirima.

Na konferenciji se diskutovalo o potencijalnim modelima konkurentnosti evropskog audiovizuelnog i medijskog sadržaja ponudi giganata koji djeluju na globalnom nivou. Bilo je riječi o mogućim marketinškim alatima koji mogu obezbijediti vidljivost evropskih audiovizuelnih djela na međunarodnom nivou, zatim o ulozi VoD platformi, te finansijskim i pravnim aspektima u ovoj oblasti. U fokusu je bio i razvoj novih tehnologija, koje su prepoznate kao važan faktor u jačanju vidljivosti evropskog audiovizuelnog sadržaja i promociji kulturne raznolikosti i izraza.

 

Photo: Urska Boljkovac

U sklopu ovog događaja, održana je i generalna skupština Evropske asocijacije nacionalnih filmskih agencijaEFAD. Na ovoj sjednici, koja je održana u hibridnoj formi, učestvovali su direktori nacionalnih filmskih fondova iz evropskih zemalja.

 

Photo: Urska Boljkovac

Photo: Urska Boljkovac

Photo: Urska Boljkovac

 

U fokus je stavljena slovenačka kinematografija, a o aktivnostma i sistemu rada Filmskog centra Slovenije govorila je direktorica Nataša Bučar. Poseban osvrt stavljen je i na zemlje Balkana, pa su direktori filmskih centara i agencija iz Crne Gore, Hrvatske, Sjeverne Makedonije i Srbije dali kratke pojedinačne osvrte na rad u prethodnih godinu dana.

Predstavnici nacionalnih filmskih fondova posjetili su i filmski studio Viba Film u Ljubljani.

 

 

Photo: Urska Boljkovac

 

Pored konferencije i sjednice EFAD-a, direktorica Filmskog centra Crne Gore, Aleksandra Božović, u Sloveniji se sastala direktorima regionalnih centara i agencija, a na sastancima je bilo riječi o daljem unapređivanju saradnje kroz nove inicijative, u cilju zajedničkog jačanja potencijala regionalnih kinematografija i njihovog djelovanja na evropskom nivou.

Detaljnije o konferenciji “Kako povećati dostupnost i konkurentnost evropskih audiovizuelnih i medijskih sadržaja” možete čitati ovdje.