Čovjekov odnos prema prirodi i neophodnost mudrog postupanja sa otpadom u cilju njene zaštite.

 

Scenario, dizajn, storyboard i animacija: Marta Garčević, Ognjen Kračković, Andrija Mugoša, Nikola Delibašić, Lolita Mikhailova, Matija Brajović, Nenad Vujanović, Gordana Đurović

Produkcija: Filmski centar Crne Gore i Zavod ZVVIKS