Odnos između djeda i unuka ispričan kroz duhovitu situaciju svakodnevnih aktivnosti.

 

Scenario, dizajn, storyboard i animacija: Viktor Dlabač, Maša Ilić, Dragana Koprivica, Ana Mitrović, Zvonimir Grujić, Milena Charan, Mato Uljarević

Produkcija: Filmski centar Crne Gore i Zavod ZVVIKS