Filmski centar Crne Gore je javna ustanova, osnovana 2017. godine, u cilju unaprijeđenja i razvoja crnogorske kinematografije.

Filmski centar je posvećen:

  • obezbjeđivanju uslova za filmsku produkciju i koprodukcionu saradnju;
  • stvaranju uslova za promociju, prezentaciju i integraciju savremenog filmskog stvaralaštva u regionalne i međunarodne tokove;
  • stvaranju povoljnih uslova za povećanje broja i obima inostranih snimanja u Crnoj Gori;
  • iniciranju propisa i stvaranju uslova za stimulativni poslovni ambijent i razvoj kinematografije;
  • učešću u programima Evropske unije i Savjeta Evrope iz oblasti kinematografije, kao i realizaciji aktivnosti koje proizlaze iz članstva u evropskim i svjetskim asocijacijama; stvaranju uslova za prikupljanje namjenskih sredstava za finansiranje kinematografije preko filmskog fonda;
  • suzbijanju nelegalnog prometa i upotrebe kinematografskih djela;
  • unapređenju mjera i aktivnosti zaštite djece i omladine, ravnopravnosti polova i poštovanja različitosti pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica;
  • realizaciji aktivnosti za unaprijeđenje komplementarnih djelatnosti;
  • formiranju i vođenju baze statističkih podataka za oblast kinematografije i obavljanju drugih poslova koji proizilaze iz utvrđenog javnog interesa u kinematografiji, u skladu sa ovim zakonom i aktom o osnivanju Centra.

 

Filmski centar je član Evropske filmske promocije (European Film Promotion), Evropske audiovizuelne opservatorije (European Audiovisual Observatory), SEE Cinema mreže (SEE Cinema Network), Eurimaža (Eurimages), Film New Europe inicijative (Film New Europe Initiative).