Naš tim

Danijela Radulović

Savjetnica za filmsku produkciju i komplementarne djelatnosti

Marija Nikčević

Savjetnica za međunarodnu saradnju, promociju i plasman

Sanja Jovanović

Menadžerka za programske politike i planiranje

Tanja Radanović

Organizatorka finansijskog poslovanja – računovođa

Marko Eraković

Međunarodna promocija i saradnja

Marija Jauković

Poslovni sekretar