Ovim putem obavještavamo sve zainteresovane da će rok za podnošenje prijava za Javni konkurs za sufinansiranje animiranih filmova, koji ističe 26. februara, biti produžen do petka, 05. marta 2021. godine do 12h.