Treći sastanak projekta CIRCE – „Zajedničke inicijative za promociju kinematografije između Italije, Albanije i Crne Gore“, koji se sufinansira iz sredstava INTERREG IPA Programa prekogranične saradnje između Italije, Albanije i Crne Gore, održan je 29. oktobra u Tirani (Albanija).

Nosilac ovog projekta je Apulia Film Commission, u saradnji sa albanskim partnerom – Albanskim nacionalnim centrom za kinematografiju, crnogorskim partnerom – Filmskim centrom Crne Gore i italijanskim partnerom – regijom Molise. Pridruženi partneri su: Ministarstvo kulture Crne Gore, Ministarstvo kulture Republike Albanije i Ministarstvo za kulturnu baštinu i turizam Italije (MIBACT).

Tokom sastanka u Tirani, predstavnici partnera projekta CIRCE ukazali su na realizovano u prethodnoj fazi rada, u okviru čega je i Filmski centar Crne Gore predstavio sprovedene aktivnosti koje se odnose na ovogodišnji dio projektnih obaveza. Takođe, predstavljen je plan realizacije aktivnosti koje se odnose na narednu fazu rada.

 

 

Projekat CIRCE se finansira u okviru prioritetne ose br. 2 (pametno upravljanje prirodnim i kulturnim nasljeđem za eksploataciju prekograničnog održivog turizma i privlačnost teritorije), posebni cilj 2.2 (poboljšanje saradnje ključnih aktera u oblasti pružanja inovativnih kulturnih i kreativnih proizvoda). Cilj Programa INTERREG IPA CBC Italija-Albanija-Crna Gora se ogleda u ponovnom pokretanju proizvodnih sistema Albanije, Crne Gore, Pulje i Molisea, investiranjem u kulturne i kreativne industrije kao ključne strateške resurse za podršku ekonomskog rasta oblasti koje su dio programa. Fokus je usmjeren na poboljšanje uslova za kulturnu i kreativnu industriju audio-vizuelnog sektora, kako bi se kroz prekogranične inicijative obezbijedila dodatna vrijednost kulturne baštine i uspostavila veza između učesnika i ključnih aktera novih kreativnih produkcija.

U okviru projekta CIRCE sprovodi se nekoliko aktivnosti kao što su zajednička produkcija web serije od devet epizoda, razmjena iskustava, dobrih praksi (podsticajne mjere), stvaranje mreže za filmske festivale u toj oblasti, investicije za promociju distribucije u Albaniji i Crnoj Gori, kao i ažuriranje aktivnosti za aktere u audio-vizuelnom sektoru.


„Interreg IPA CBC Program Italija-Albanija-Crna Gora“ predstavlja tripartitni program prekogranične saradnje kojeg finansira Evropska unije kroz Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA) u programskom periodu 2014 – 2020. Program je osmišljen u okviru Evropske strategije za pametan, inkluzivan i održiv rast (Evropa 2020). Cilj Programa je da pomogne zemljama korisnicama u ispunjavanju njihovih nacionalnih ciljeva za 2020. godinu, podstičući prekograničnu saradnju širom Mediterana, s obzirom na pretristupne pregovore Albanije i Crne Gore u Evropsku uniju. Ukupan iznos programskog budžeta je oko 93 miliona eura koji se sufinansirana kroz Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA) po stopi od 85% i zahtjeva učešće od 15% nacionalnog sufinansiranja.”