Britanski filmski institut (BFI) pokreće besplatni otvoreni online kurs Film Education: A User’s Guide. Kurs je započeo 23. marta, a namijenjen je svim evropskim stručnjacima iz oblasti filmske edukacije.

Film Education: A User’s Guide kurs dio je šireg dvogodišnjeg projekta From Framework to Impact, iza kojeg stoje Britanski filmski institut, Danski filmski institut, Francuska kinoteka i njemačka organizacija Vision Kino. Projekat je podržan od stane Creative Europe – potprograma MEDIA u kategoriji Filmske edukacije (EACEA/14/2017).

Kurs je namijenjen stručnjacima iz audiovizuelnog i vaspitno-obrazovnog sektora: profesorima, nastavnicima, djelatnicima institucija kulture i obrazovanja, predstavnicima filmskih udruženja, bioskopa, festivala, organizacija – svima koji se na neki način bave filmskom edukacijom odnosno unapređenjem filmske i medijske pismenosti.

Tematski okvir obuhvata ukazivanje na značaj filmske edukacije, studije slučaja nacionalnih filmsko-obrazovnih strategija, primjere iz bioskopske, festivalske i prakse filmskih arhiva, analize različitih metodoloških pristupa filmskoj edukaciji, kao i načine evaluacije učinka pojedinih pristupa filmskom obrazovanju i implementiranju istih u djelatnosti nacionalnih filmskih centara i fondova.

Najavljeni predavači su stručnjaci za filmsku edukaciju iz Britanskog filmskog instituta i Danskog filmskog instituta – Mark ReidIan WallCharlotte Giese i Kari Eggert Rysgaard.

Segment projekta From Framework to Impact je i regionalni seminar o filmskoj edukaciji u Srednjoistočnoj i Jugoistočnoj Evropi: Next Steps in Film Education, koji je trebalo da se održi u organizaciji Slovenskog filmskog centra i Kinodvora u Ljubljani, 20. i 21. aprila, ali je zbog trenutne situacije sa korona virusom odložen za jesen. Jedan od partnera u realizaciji ovog seminara je i Filmski centar Crne Gore. Pored predstavnika iz ostalih zemalja, predviđeno je i učešće kreatora politika, donosilaca odluka, predstavnika organizacija i institucija iz Crne Gore, koje sprovode programe edukacije: Filmski centar Crne Gore, Crnogorska kinoteka, Fakultet dramskih umjetnosti, Underhill Fest, Podgorica Film Festival, Seanema Film Festival.

Projektu From Framework to Impact prethodilo je istraživanje iz 2011. godine – Screening Literacy: A Framework for Film Education in Europe, a zatim donošenje strateškog dokumenta A Framework for Film Education iz 2015. godine, gdje su bili  uključeni brojni evropski filmski centri.

Na kurs Film Education: A User’s Guide može se pristupiti na ovom linku, a potrebno je prethodno se registrovati i odabrati opciju Free koja daje besplatan pristup tokom šest sedmica.