Filmski centar Crne Gore raspisao je javni konkurs za sufinansiranje kratkometražnih igranih filmova u doba pandemije COVID-19. Konkursom je predviđena podrška proizvodnji kratkometražnih igranih filmova i djelovanju u cilju podizanja kapaciteta domaćeg kinematografskog sektora, kao i mladim filmskim stvaraocima u doba pandemije COVID-19. Između ostalih, cilj ovog konkursa je da se tokom narednih mjeseci koji će biti obilježeni restrikcijama usljed nepovoljne epidemiološke situacije održi i/ili unaprijedi proizvodni sektor u našoj kinematografiji. Pravilima konkursa stimuliše se angažman što većeg broja filmskih radnika u svim sektorima.

Pravo učešća na konkursu imaju pravna lica upisana u odgovarajući registar privrednih subjekata u Crnoj Gori za obavljanje kinematografskih djelatnosti, kojima je osnovna djelatnost proizvodnja kinematografskih djela, kao i autori scenarija i reditelji koji nijesu realizovali dugometražni igrani film i/ili koji u momentu raspisivanja konkursa nijesu podržani u kategoriji proizvodnje dugometražnih igranih filmova.

Registracija korisnika i prijave na konkurse Centra vrše se putem internet stranice na https://fccg.me/konkursi/.

Pristup prijavama je moguć tek nakon uspješno izvršene registracije korisnika.

Rok za podnošenje prijava je 04. 12. 2020. godine do 12 časova.

Više o uslovima konkursa i načinu prijavljivanja možete pronaći ovdje.