Filmski centar Crne Gore objavljuje javne konkurse za sufinansiranje kinematografskih djela za 2024. godinu. Pozivaju se sva zainteresovana pravna lica, registrovana za proizvodnju kinematografskih djela (šifra djelatnosti 5911: proizvodnja filmova, video-zapisa i televizijskog programa), najmanje šest mjeseci prije objavljivanja konkursa, da se prijave za sufinansiranje u sljedećim kategorijama:

 • Razvoj scenarija dugometražnih igranih filmova;
 • Razvoj projekata dugometražnih igranih i dokumentarnih filmova;
 • Proizvodnja dugometražnih igranih filmova (potkategorije: debitantski filmovi, žanrovski filmovi sa komercijalnim potencijalom, niskobudžetni filmovi);
 • Proizvodnja kratkometražnih igranih filmova;
 • Proizvodnja dugometražnih dokumentarnih filmova;
 • Proizvodnja kratkometražnih dokumentarnih filmova;
 • Proizvodnja kratkometražnih animiranih filmova;
 • Filmovi u proizvodnji (work in progress);
 • Manjinske koprodukcije.

Posebno naglašavamo da se ove godine, po prvi put, otvaraju konkursi za sljedeće kategorije:

 • Razvoj scenarija serijskih kinematografskih djela;
 • Razvoj projekata serijskih kinematografskih djela.

Pravo učešća na konkursima imaju pravna lica koja ispunjavaju uslove propisane konkursom i Pravilima o sufinansiranju proizvodnje kinematografskih djela.

Pravna lica mogu prijaviti po jedan projekat u svakoj od objavljenih kategorija, osim u kategorijama razvoja scenarija i razvoja projekata, gdje se mogu prijaviti najviše dva projekta.

Prijavljivanje na konkurse Centra vrši se isključivo putem aplikacionih formulara dostupnih na internet portalu Centra.

Pristup aplikacionom formularu moguć je nakon uspješne registracije, koja se obavlja putem internet stranice Centra.

Rok za podnošenje prijava je ponedjeljak, 5. avgust 2024. godine do 12 časova.

Za sve dodatne informacije, zainteresovani kandidati mogu se obratiti Filmskom centru Crne Gore putem mejl adresa: info@fccg.me i danijela@fccg.me.

 

Izmjene i dopune pravila o sufinansiranju proizvodnje kinematografskih djela

Prilog_Budžet

Prilog_Operativni-plan

Prilog_Plan-finansiranja

Prilog_Plan-plasmana-i-promocije