Filmski centar Crne Gore ugostio je 14. februara predstavnike prikazivača, Centara za kulturu i bioskopa iz Podgorice, Tivta, Bara, Nikšića, Kotora, Bijelog Polja, Herceg Novog, Mojkovca i Berana, u cilju rješavanja pitanja distribucije filmova.

Predstavnici prikazivača su inicirali formiranje jedinstvenog strukovnog udruženja, tzv. Mreže prikazivača, kako bi se postavili standardi u domenu distribucije i prikazivanja filmova u bioskopima u Crnoj Gori. Na sastanku je bilo riječi o velikom broju problema sa kojima se prikazivači susrijeću, poput infrastrukturnih i kadrovskih, ali i pitanja piraterije u Crnoj Gori koja utiče na broj posjetilaca u bioskopima. Prikazivači su izrazili veliko interesovanje za pokretanje programa u saradnji sa osnovnim i srednjim školama, u cilju podizanja nivoa filmske kulture.

 

Podsjećamo, u prethodnom periodu uz podršku JU Filmski centar Crne Gore, Ministarstva kulture i medija Crne Gore, te Opština Bar, Cetinje, Ulcinj, Bijelo Polje, Kotor, Plužine, Šavnik, Berane, Pljevlja, Herceg Novi i Kolašin, sproveden je program digitalizacije bioskopskih sala, u cilju kreiranja savremenih uslova za prikazivanje filmova u Crnoj Gori.