Na prvom konkursu raspisanom za sufinansiranje komplementarnih djelatnosti u oblasti kinematografije, Filmski centar Crne Gore će ove godine, u saradnji sa Ministarstvom kulture Crne Gore, podržati tri projekta u kategoriji B predviđenoj za komercijalne TV emitere sa nacionalnom pokrivenošću.

Cilj javnog konkursa za sufinansiranje projekata komplementarnih djelatnosti u kinematografiji jeste podrška aktivnostima sa ciljem podizanja profesionalnih znanja i vještina, razvijanje filmske edukacije i kulture i proučavanje, kritičko vrednovanje i izdavaštvo u oblasti filma.

Na osnovu odluke Savjeta, na prijedlog stručnih konsultanata, podržani su projekti: „Učimo o kinematografiji“ (Televizija Vijesti); emisija za promociju filmske edukacije i kulture „ZUM“ (Nova M d.o.o.); i „Crnogorska kinematografija u objektivu Prve“ (Ast d.o.o. Prva Televizija).

Projekat „Učimo o kinematografiji“ ocijenjen je od strane stručnih konsultanata kao “projekat sa dobrom osnovom za podizanje opšte kulture, koji svojim konceptom upućuje na savremene pristupe temama iz crnogorske kinematografije”. Emisija za promociju filmske edukacije i kulture „ZUM“ ocijenjena je kao “projekat sa jasnom perspektivom i sadržajima koji bi dodatno vezali publiku za postavljene teme i usmjerili nove generacije ka kvalitetnim filmskim sadržajima”. „Crnogorska kinematografija u objektivu Prve“ je projekat koji se, po mišljenju konsultanata, kroz realizaciju tematskih emisija bavi “promocijom kinematografije sa ciljem uspostavljanja komunikacije između televizijskog auditorijuma i ključnih ličnosti crnogorskog filma”.

Odluka_sufinansiranje komplementarnih djelatnosti