Filmski centar Crne Gore podržaće ove godine deset projekata u kategorijama za razvoj scenarija i razvoj projekta. Stručne konsultante činili su reditelji Marija Perović, Ivan Marinović i Ivan Bakrač.

U kategoriji za sufinansiranje razvoja scenarija podržane su sljedeće prijave: „Žarište“, autora Nikole Tomića i producentske kompanije Natenane Production; „Kao topli septembar“, autora Vlastimira Sudara, producentske kompanije Montenegro Max Film; „Sam“, autora Senada Šahmanovića i producentske kompanije Pro Logic; „Ivova Odiseja – Merito navale“, autorke Jelene Milošević i producentske kompanije Boka F.

Stručni konsultanti su naveli da „predložak specifične autorske vizije pod nazivom „Žarište“, kroz pregršt tematskih slojeva i uz poigravanje sa žanrovskim konvencijama, predstavlja priču o avanturama mlade žene – vatrogasca. Predložak posjeduje potencijal da se razvije u svjež i intrigantan scenario“. „Kao topli septembar“ je „priča o mladoj balerini, suočenoj sa odlaskom u inostranstvo i rizicima kojima se izlaže u pokušaju da očuva porodične odnose. Priča je smještena u autentični crnogorski ambijent i posjeduje potencijal za dalji razvoj“. Za predložak „Sam“ stručni konsultanti su naveli da „nudi autentičan ugao za sagledavanje šireg socijalnog i društvenog konteksta kroz susret lične tragedije i radikalizma“. Stručni konsultanti su za predložak „Ivova Odiseja – Merito navale“, naveli da je „baziran na uspješnom pozorišnom tekstu namijenjenom djeci. Priča obrađuje djetinjstvo značajne istorijske figure Iva Vizina, na plemenit i human način, sa potencijalom da se razvije u kvalitetan scenario za igrani film za djecu“.

U kategoriji za sufinansiranje razvoja projekta, podržane su sljedeće prijave: „Požari“, reditelja Nikole Ljuce, scenaristkinje Jovane Bojović, producentske kompanije Code Blue Production; „Brat“, reditelja Bojana Stijovića, scenariste Stefana Boškovića, producentske kompanije Cut-Up; „Bez rikverca“, reditelja Branislava Milatovića, scenarista Mila Masoničića i Branislava Milatovića, producentske kompanije Bitter Frames Production; „Strah“, reditelja i scenariste Aleksandra Radunovića, producentske kompanije Parangal Film; „Teen Bull Terrier“, reditelja Ivice Vidanovića i Andrije Mugoše, scenarista Božidara Kneževića i Ane Vujadinović, producentske kompanije Crossmedia Agency; „Pad“, reditelja Nemanje Bečanovića, scenariste Aleksandra Bečanovića, producentske kompanije VHS.

Mišljenje stručnih konsultanata je da projekat „Požari“ sadrži „suptilnu priču, sugestivne rediteljske pristupe i kvalitetnu producentsku elaboraciju. Sa uvjerljivim i zanimljivim atmosferama, slojevitim i intrigantnim odnosima unutar porodice, uz izraženu poetiku autorskog filma, u projektu se govori o odrastanju, požudama, razbijanju iluzija i položajem žena u društvu“. „Zanimljivi crnohumorni triler sa dramsko-tragičnim elementima pod nazivom „Brat“, je projekat je sa vješto izgrađenim likovima, živopisnim situacijama i atmosferama. Priča prati poznatog pisca u posjeti rodnom selu, tokom koje se, usljed neočekivanog događaja, dovodi u pitanje odnos između braće. Scenario nudi odličnu osnovu za kvalitetan rediteljski debi, interesantan festivalskoj publici“, mišljenje je stručnih konsultanata. Za tragikomediju „Bez rikverca“, stručni konsultanti su naveli da se radi o projektu „suptilne tematike i intrigantnih, punokrvnih likova. Suočavanje sa smrtnom bolešću vodi glavnog lika na putovanje, uz snažne iluzije o ostacima sopstvene prošlosti, i nadu da će pronaći odgovore za sopstvene životne promašaje. Uz kvalitetnu dalju razradu, projekat može biti potentno debitantsko ostvarenje“. Projekat „Strah“, kako je navedeno u obrazloženju, je „groteska, postavljena kao komedija zabune, koja za tematski okvir ima akutne probleme savremenog društva. Nakon što postane svjedok zločina, protagonista filma postaje i žrtva sopstvene paranoje, koja ga dovodi do nadrealnog domino efekta zavjera, haosa i zločina. Projekat bi uz dalju razradu mogao imati veliki komercijalni potencijal, uz jasan umjetnički i tematski integritet priče“. Po mišljenju konsultanata, projekat „Teen Bull Terrier“ posjeduje „kvalitetan scenario sa tematskom i toponimskom postavkom, koji tretira posebno mračan kriminal – klađenje na organizovane borbe maloljetne djece u bivšoj Jugoslaviji. Projekat posjeduje tematski i žanrovski potencijal za komercijalni uspjeh i društvenu relevantnost priče“. Konsultanti su u obrazloženju naveli da „Pad“ predstavlja „projekat posebne autentičnosti i žanrovske utemeljenosti, sa post-pandemijskim relacijama futurisitičke današnjice. Priča obrađuje post-apokaliptično društvo, u kome su ljudi ogoljeni do osnovnih nagona za preživljavanjem. Projekat ima dobru osnovu za dalji razvoj i uspješan festivalski život”.

ODLUKA_sufinansiranje razvoja scenarija

ODLUKA_sufinansiranje razvoja projekta