Direktorica Filmskog centra Crne Gore, Aleksandra Božović i dekan Fakultet dramskih umetnosti, prof. Miloš Pavlović, potpisali su juče u Beogradu Memorandum o saradnji.

Tokom ranije posjete Beogradu, dogovorena je saradnja Filmskog centra Crne Gore sa Fakultetom dramskih umetnosti, koja za cilj ima razvoj deficitarnog kadra iz oblasti filma. Predstavnici Centra su se tad sastali sa dekanom Pavlovićem, kao i docentom dr Sašom Sailovićem i profesorom Dinom Dolničarem. Na sastanku su razmotreni modeli saradnje i uspostavljen je plan za realizaciju programa obuka i stipendiranja zainteresovanih za profesionalno usavršavanje u oblasti kamere, montaže, snimanja i dizajna zvuka, kreativne muzičke produkcije i animacije.

Ovaj dogovor rezultirao je potpisivanjem Memoranduma o saradnji, kojim će u narednom periodu biti omogućeno stipendiranje školovanja i drugi podsticajni modeli za razvoj filmskog kadra iz Crne Gore.