Svake godine, ACE Producers okuplja oko 20 iskusnih filmskih producenta u renomiranu ACE Network mrežu nakon završetka godišnjeg ACE programa edukacije. Zainteresovani producenti se pozivaju da uz prijavu za novi program ACE 34 dostave projekat dugometražnog igranog filma u razvoju, koji je pogodan za koprodukciju i namijenjen međunarodnom tržištu.

Program obuke podrazumijeva četiri događaja koji se održavaju na četiri različite lokacije:

  • 7 – 12. oktobar 2024. – Holandija – CONTENT DEVELOPMENT WORKSHOP
  • 18 – 23. novembar 2024. – Poljska – FINANCING STRATEGIES WORKSHOP
  • april 2025. – BUSINESS PROSPECTS WORKSHOP
  • april 2025. – ACE PRODUCERS ANNUAL REUNION

Uslovi za prijavu su:

  • da ste vlasnik, partner ili saradnik nezavisne produkcijske kuće;
  • da ste bili glavni producent najmanje jednog igranog filma koji se prikazivao u bioskopu;
  • da imate projekat dugometražnog igranog filma u razvoju za koji tražite međunarodne finansijere i distribuciju;
  • da ste dostupni za prisustvo i intervju za selekciju tokom prve sedmice septembra, kao i za sve gorenavedene radionice.

Rok za podnošenje prijava je 2. maj 2024. godine.

Detaljnije informacije mogu se naći na internet stranici www.ace-producers.com, kao i putem mejlova info@ace-producers.com i ace@ace-producers.com

Partneri ACE Producers godišnjeg programa su Creative Europe MEDIA, the Netherlands Film Fund, Polish Film Institute, Norwegian Film Institute, Oslo Film Commission, ALCA Nouvelle Aquitaine, CNC, Gironde Department, Procirep, German Films, Téléfilm Canada, Roma Lazio Film Commission, Screen Ireland, Focal i Rai Cinema.