ACE Producers i Independent Film Foundation objavljuju poziv za program Training Days Poland, koji se realizuje u saradnji sa Poljskim filmskim institutom.

ACE Producers ima za cilj da omogući saradnju i razmjenu znanja filmskih profesionalaca kroz dijalog, u okviru ACE mreže. Training Days Poland je program koji je, u formi radionice, specijalno kreiran za nove producente koji žele da prošire svoje radno iskustvo, mrežu kontakata i da nauče više o radu u okvirima međunarodne filmske industrije.

Poziv se odnosi na producente koji rade na igranom, animiranom ili dokumentarnom filmu. Za ovu radionicu, koja će biti realizovana u Varšavi, biće selektovano 12 producenata – 6 iz Poljske, 6 iz zemalja centralne i istočne Evrope.

Tema programa Training Days Poland je značaj međunarodnih koprodukcija, prodaje i distribucije. Interaktivna radionica će uključiti plenarne sesije i studije slučaja, kao i grupne sastanke uz pomoć ACE konsultanata i producenata koji imaju značajna iskustva u međunarodnom finansiranju, koprodukciji, prodaji i distribuciji, a koji će sa učesnicima podijeliti svoje znanje i međunarodnu ekspertizu.

Training Days Poland biće realizovan 23. i 24. novembra 2021. godine u Varšavi.

Rok za podnošenje prijava je 7. oktobar 2022. godine. Aplikacionom formularu može se pristupiti ovdje.

Detaljnije informacije mogu se naći na internet stranici www.ace-producers.com.