APostLab Annual Workshop je šestodnevna rezidencijalna radionica za producente i supervizore postprodukcije, fokusirana na upravljanje postprodukcijom u kontekstu međunarodnih koprodukcija. Poziv se odnosi na filmske profesionalce koji bi mogli biti zainteresovani za ovaj program.

Radionica APostLab Annual Workshop će se održati od 18. do 23. novembra 2021. u Atini (Grčka).

Preporučuje se da se za program obuke prijave zainteresovani producenti sa igranim filmom koji je međunarodna koprodukcija ili TV serijom u fazi razvoja, finansiranja ili pretprodukcije, kao i supervizori postprodukcije koji rade samostalno ili u okviru kompanije. Maksimalan broj učesnika je 24.

APostLab Annual Workshop uključuje plenarne sesije, grupni rad i individualne konsultacije sa mentorima. Tokom ovog intenzivnog treninga, učesnici dobijaju bolje razumijevanje tehničkih, finansijskih i kreativnih aspekata postprodukcije sa fokusom na izazove međunarodnih koprodukcija.

Rok za podnošenje prijava je 13. septembar 2021. godine.

 

Detaljnije informacije mogu se dobiti ovdje.