Mreža evropskih bioskopa EUROPA CINEMAS objavila je poziv za prijave za učlanjenje.

Ova mreža je dio Agencije za audiovizuelnu umijetnost, edukaciju i kulturu pri komisiji Evropske unije i pruža podršku bioskopima u očuvanju i unapređenju djelatnosti, posebno usmijerena ka evropskom filmskom stvaralaštvu.

Članstvo u mreži podrazumijeva određeni nivo standarda: opremljenost i uređenost enterijera, kvalitet projekcija, posjećenost bioskopa, posvećenost radu sa mladima i raznovrsnost programa sa naglaskom na domaćem filmu i evropskim kinematografijama.

Procedura prijave podrazumijeva:

I / Prijavu na email adresu info@europa-cinemas.org sa informacijama:

O bioskopu: 

 • Naziv bioskopa
 • Broj platna
 • Broj sjedišta po platnu
 • Adresa
 • Grad
 • Broj telefona bioskopa
 • Ime i prezime direktora bioskopa
 • Ime i prezime osobe zadužene za prijavu na konkurs (kontakt osoba)
 • Radna pozicija kontakt osobe u bioskopu
 • Mobilni telefon kontakt osobe
 • E-mail kontakt osobe
 • Ukupan broj projekcija u godini prije godine aplikacije
 • Ukupan broj ulaznica registrovanih u godini prije godine aplikacije*
 • Website bioskopa

*Uzmaju se u obzir sve ulaznice za sve filmove, čak i one besplatne, one prikazane u okviru događaja kao što su festivali, nedelje filma, omaži…)

O vlasničkoj kompaniji:

 • Ime kompanije
 • Korporativni status kompanije
 • Ime i prezime zvaničnog predstavnika kompanije
 • Adresa
 • Grad
 • Broj telefona kompanije
 • Mobilni telefon predstavnika kompanije
 • E-mail kompanije

Tokom mjeseca juna aplikantima će biti poslat LOGIN i PASSWORD za pristup Member Zoni. Aplikacija se vrši online.

 

II / Registrovanje prijave kroz Member Zone, prema instrukcijama.

 • Popunjavanje informacija o bioskopu i vlasničkoj kompaniji
 • Program za prvih 6 mjeseci 2024. (ili upload u formi Excel-a).
 • Validiranje prijave.

Detaljnije o pozivu za prijave možete pronaći ovdje.

 

Aplikacioni period traje od 1. jula do 15. septembra 2024. godine.

Prijave će razmatrati Komisija za validaciju mreže Europa Cinemas, koja će odluke donijeti u oktobru ove godine.

 

Europa Cinemas trenutno broji više od 1.230 bioskopskih prikazivača sa oko 3.120 ekrana u 43 zemlje (751 grad). Ovi bioskopi, osim u zemljama EU, nalaze se i u zemljama istočne Evrope, Balkana i Turske, a od nedavno i u zemljama van evropskih granica.