EAVE – European Audiovisual Entrepreneurs je otvorio poziv za program EAVE PRODUCERS WORKSHOP 2025. Ovo je program koji se tokom jedne godine fokusira na tri velike sesije – tri sedmice intenzivnog rada na razvoju projekata i profesionalnih vještina producenata koji imaju igrani, dokumentarni ili projekat TV serije u razvoju.

Intervjui sa kandidatima će biti realizovani na jesen 2024. a konačna selekcija će biti objavljena u decembru 2024. godine. Tri radionice će se održati od 7. do 14. marta 2025. u Luksemburgu, zatim u junu 2025. na mjestu koje će naknadno biti određeno, te konačna, treća radionica, tokom oktobra 2025. u Solunu (Grčka).

EAVE je jedna od vodećih organizacija u oblasti audiovizuelne djelatnosti koja realizuje trening programe za mlade profesionalce iz Evrope, a EAVE PRODUCERS WORKSHOP je jedna od njihovih važnijih inicijativa ove vrste.

Rok za podnošenje prijava je 19. avgust 2024. godine.