Filmski centar Crne Gore, kao član panevropske mreže European Film Promotion, objavljuje poziv za program EFP Future Frames 2020 – Generation Next of European Cinema, koji će i ove godine biti dio Internacionalnog filmskog festivala u Karlovim Varima (KVIFF).

Program će na KVIFF-u predstaviti filmove deset evropskih mladih autora, studenata ili diplomaca filmskih akademija, od 3. do 11. jula ove godine, a selektovani učesnici bi trebali biti prisutni tokom trajanja EFP Future Frames programa od 5. do 9. jula.

Filmovi će biti selektovani od strane Internacionalnog filmskog festivala u Karlovim Varima, a prihvataju se dvije prijave po zemlji, od kojih jedna mora biti film ženskog autora. Autor/ka mora biti diplomac ili student u školskoj 2019/2020. godini umjetničke akademije, a film mora biti proizveden u istom periodu.

Filmovi koji se prijavljuju trebali bi imati premijerno prikazivanje ne ranije od 1. avgusta 2019. godine, kao i da nijesu prikazivani u Češkoj. Mogu biti kratkometražni ili srednjometražni (do 60 minuta). Moguće je prijaviti i radnu verziju filma.

Detaljnije informacije o pozivu, uslove i način prijave možete pronaći ovdje.

Rok za podnošenje prijava Filmskom centru Crne Gore je 2. mart 2020. godine. Prijave se dostavljaju putem e-mail adrese info@bildwpfccg.wpengine.com ili sa naznakom “Prijava: EFP Future Frames 2020” na adresu:

JU Filmski centar Crne Gore
Ul. Vuka Karadžića 13
81000 Podgorica
Crna Gora