Filmski centar Crne Gore, kao član panevropske mreže European Film Promotion, objavljuje poziv za program EFP Future Frames 2023 – Generation Next of European Cinema, koji će i ove godine biti dio Internacionalnog filmskog festivala u Karlovim Varima (KVIFF).

Program će na KVIFF-u predstaviti filmove deset evropskih mladih autora, studenata ili diplomaca filmskih akademija, od 30. juna do 8. jula ove godine, a selektovani učesnici bi trebali biti prisutni tokom trajanja EFP Future Frames programa od 2. do 6. jula.

Filmovi će biti selektovani od strane Internacionalnog filmskog festivala u Karlovim Varima, a prihvataju se dvije prijave po zemlji, od kojih jedna mora biti film ženskog autora. Autor/ka mora biti diplomac ili student u školskoj 2022/2023. godini umjetničke akademije, a film mora biti proizveden u istom periodu.

Filmovi koji se prijavljuju trebali bi imati premijerno prikazivanje ne ranije od 1. avgusta 2022. godine, kao i da nijesu prikazivani u Češkoj. Mogu biti kratkometražni ili srednjometražni (do 60 minuta). Moguće je prijaviti i radnu verziju filma.

Detaljnije informacije o pozivu, uslove i način prijave možete pronaći ovdje.

Rok za podnošenje prijava Filmskom centru Crne Gore je 2. mart 2023. godine. Prijave se dostavljaju putem e-mail adrese marija@fccg.me.