Panevropska mreža European Film Promotion (EFP), čija je članica i Crna Gora, objavljuje poziv za predselekciju jednog kandidata za učešće u programu Producers on the Move 2024.

Program EFP mreže biće realizovan tokom ovogodišnjeg Međunarodnog filmskog festivala u Kanu (14. – 25. maj), a namijenjen je razvoju i afirmaciji evropskih producenata.

Pravo učešća imaju producenti s naprednim znanjem engleskog jezika.

Za potrebe predselekcije, zainteresovani kandidati u obavezi su da na engleskom i crnogorskom ili jeziku u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, dostave:

– Motivaciono pismo;
– Opis koji omogućava uvid u kvalitet filmskog projekta kojim bi se kandidat predstavio na navedenoj platformi, sa sinopsisom i izjavom reditelja, ukoliko je već određen;
– Finansijski plan projekta.

Filmovi koji se mogu prijaviti moraju biti minimalne dužine:
– do 70 minuta za dugometražne
– do 60 minuta za dokumentarne
– do 6 epizoda od minimum 40 minuta za igrane serije
– do 15 minuta za VR.

Rok za dostavljanje aplikacije je utorak, 5. mart 2024. godine na mejl adrese marija@fccg.me i muehlberger@efp-
online.com
.

Na osnovu propozicija mreže i ovog poziva, predselekciju jednog kandidata u Crnoj Gori vrši stručna komisija, dok će dvadeset finalista iz zemalja članica mreže, sistemom bodovanja, biti odabrano od strane EFP-a.

Finalno selektovani za učešće u programu Producers on the Move 2023 dobija mogućnost predstavljanja filmskog projekta na kojem trenutno radi, učestvovanje u pičing sesijama, grupnim i individualnim sastancima, dok će njegov portfolio biti zastupljen u pres i promotivnim materijalima u Kanu, tokom trajanja festivala.

Ukoliko predloženi kandidat bude izabran od strane EFP-a, Filmski centar Crne Gore pokriće troškove učešća.

Detaljnije informacije o pozivu mogu se pročitati ovdje.