Otvoren je poziv za prijave na Work in progress selekciju programa European Short Pitch, a ovaj programski segment odnosi se na kreativne timove koji imaju projekte kratkometražnih filmova u postprodukciji.
European Short Pitch je inicijativa koja ima za cilj da promoviše evropske kratkometražne koprodukcije. Program kombinuje radionice i koprodukcijski forum koji okuplja reditelje, scenariste, producente i filmske profesionalce iz cijele Evrope.

Programom Work in progress će se omogućiti selektovanim producentima da pronađu koproducente, distributere i agente prodaje, da završe svoje projekte i promovišu ih na teritoriji cijele Evrope.

Selekcija će se izvršiti prema kvalitetu i potencijalu priloženih kratkometražnih filmova, pa će 2 do 4 evropska filmska stvaraoca biti u prilici da predstave i prikažu dio završenog materijala pred stručnjacima u ovoj oblasti, joji će prisustvovati Coproduction Forum-u, 9, 10, 13. i 15. februara 2023. u Reneu (Francuska), a takođe i u online formi, a sve u okviru Festivala Travelling.

Ovdje možete pronaći sve informacije u vezi sa pozivom, a rok za podnošenje prijava je 12. decembar 2022. g0dine.