Trening program FRAME, koji već deset godina organizuje Institut national de l’audiovisuel – INA (French National Audiovisual Institute), po prvi put predstavlja program mentorske podrške mladim profesionalcima, pod nazivom FRAME Mentoring.

FRAME se organizuje u partnerstvu sa FIAT/IFTA i EBU Akademijom (European Broadcasting Union), a kofinansiran je od strane EU Creative Europe programa. Pored programa FRAME Mentoring, organizuju se i programi FRAME Basics i FRAME Advanced.

FRAME Mentoring je namijenjen mladim filmskim profesionalcima koji imaju do 5 godina radnog iskustva, a cilj programa je da podrži razvoj njihovih karijera i realizacije jednog od aktuelnih projekata na kojima rade.

Mentorski program uključuje šestomjesečni rad (od juna do decembra 2022. godine, u okviru kojeg će se jedan od priznatih evropskih eksperata u oblasti filma posvetiti selektovanim polaznicima i intenzivno raditi sa njima (uživo i online). Polaznici ujedno dobijaju i akreditaciju za FIAT/IFTA World Conference.

Svi troškovi (put, smještaj, akreditacije) koji se odnose na ovaj program pokriveni su za učesnike koji dobiju FRAME Mentoring stipendiju.

Rok za podnošenje prijava je 15. april 2022. godine.  

Detaljnije informacije o prijavi mogu se dobiti ovdje.