Golden Tree International Documentary Film Festival poziva autore i producente dokumentarnih filmova da se prijave za ovogodišnje, šesto izdanje festivala, koje će biti održano početkom oktobra 2021. godine, u Frankfurtu (Njemačka).

Festival ima za cilj da otkrije nove talente, da promoviše saradnju između Kine i Evrope, te koprodukcije dokumentarnih filmova koje bi bile plod te saradnje. Tema ovogodišnjeg izdanja festivala je „Roots of Culture: Nature Tells Us“.

Prvi dio festivala se organizuje u Njemačkoj, dok se drugi dio održava u Pekingu, krajem oktobra, kada će biti organizovan i pitching program – Golden Fruit Plan. Ovaj programski segment podrazumijeva radionice i predavanja koja su posebno usmjerena ka razvoju profesionalnih kapaciteta mladih autora i producenata dokumentarnog filma.

Golden Fruit Plan su inicirali German Golden Tree International Documentary Festival, Golden Tree Documentary Fund, Polish Arkana Film Studio i Adam Mickiewicz Institute.

Rok za podnošenje prijava je 30. jun 2021. godine.

Detaljnije informacije mogu se dobiti na zvaničnoj internet stranici festivala www.goldentreefestival.com.