Young Talents je međunarodni edukativni i networking program u organizaciji Kids Kino Industry, posvećen studentima filmskih studija.

Cilj programa je da podrži mlade talente u ulasku na međunarodno tržište, prenese znanje i poveže ih sa donosiocima odluka i profesionalcima u oblasti kreiranja audiovizuelnih sadržaja za djecu i mlade.

Poziv se odnosi na studente filmskih škola koji se posebno interesuju za oblast animacije, dokumentarnog filma i live-action projekata za mladu publiku. Polaznici Young Talents programa će tokom tri dana, učestvovati na radionicama, predavanjima, konsultacijama i prezentacijama projekata u toku Kids Kino Industry koprodukcijskog foruma 2023. Imaće priliku da vide kako izgledaju filmski marketi i srodni industrijski događaji u oblasti filma i televizije.

Studente mogu preporučiti obrazovne ustanove koje žele da podrže profesionalni razvoj svojih studenata, a svaka od filmskih škola može nominovati maksimum dva studenta.

Rok za prijave je 10. april 2023. godine.

Detaljnije o pozivu možete pronaći ovdje.