MIDPOINT je otvorio poziv za prijave za program MIDPOINT Smash Cut, namijenjen scenaristima i producentima koji su zainteresovani za kratke forme TV ili web serija. Ovaj trening programje je zamišljen kao radionica koja ima za cilj da učesnike upozna sa tehnikama i vještinama koncipiranja i pisanja epizoda trajanja od 1 do 20 minuta.

Smash Cut program pomoći će učesnicima da naprave koncepte svojih kratkih serija, kao i pilot scenarije, a uz to, objasniće ključne razlike u pogledu storytelling-a između pisanja za kratke i duže epizode serija. Selektovani učesnici biće u mogućnosti da bolje sagledaju kreativne aspekte ovakve vrste pisanja, a pored toga biće u prilici da čuju preporuke u vezi sa finansiranjem i strategijama distribucije za ovu vrstu projekata.

Pripremna radionica, koja će biti održana online, počinje u novembru 2022. godine, dok će radionica uživo biti održana od 16. do 22. novembra ove godine, u Talinu (Estonija), u saranji sa Industry@Tallinn & Baltic Event.

Prijave mogu podnijeti scenaristi sa svojim projektima, kao i timovi scenarista i producenata sa projektom (ne više od 3 učesnika po timu), iz zemalja cijelog svijeta, sa posebnim fokusom na zemlje centralno-istočne Evrope.

Rok za podnošenje prijava je 10. septembar 2022. godine.

Detaljnije informacije o pozivu i prijavama mogu se dobiti ovdje.