“CEE Animation Workshop” je jednogodišnji međunarodni program za obuku, razvoj projekata i umrežavanje za producente i njihove kreativne timove, fokusiran na animirane i/ili hibridne projekte.

Namijenjen je afirmisanim producentima i kreativnim timovima sa animiranim projektima bilo kog formata (kratkometražni i dugometražni filmovi, TV serije, hibridni projekti) koji se nalaze u fazi razvoja. Na radionicu se takođe mogu prijaviti i učesnici bez projekata, predstavnici kompanija i javnih institucija.

 

Program je koncipiran tako da se sastoji od pružanja mentorstva iz oblasti razvoja sadržaja, počevši od konsultacija o scenariju, do umjetničkih i produkcionih konsultacija.

Radionica će se održati u tri etape: od 29. novembra do 5. decembra u Ljubljani, u Sloveniji, u martu 2020. godine u Talinu, u Estoniji, i u maju 2020. u Trebonu, u Češkoj, gdje će se radionica spojiti sa CEE Animation Forum-om.

Pravo učešća u radionici imaju učesnici iz zemalja sa niskim produkcionim kapacitetima, među kojima je i Crna Gora.

Krajnji rok za prijavu je 30. avgust.

Više informacija na CEE Animation Workshop.