Ministarstvo kulture i medija Crne Gore upućuje poziv domaćim filmskim producentima da, do 8. septembra 2023. godine, prijave film (igrani, dokumentarni, animirani – preko 40 minuta) za izbor crnogorskog kandidata za 96. nagradu Američke akademije filmske umjetnosti i nauke – Oskar u kategoriji za najbolji međunarodni film (International Feature Film Award) za 2023. godinu.

Pravo učešća imaju registrovani crnogorski filmski producenti, pod uslovom da je:

– film prvo javno prikazan u Crnoj Gori u periodu između 1. decembra 2022. i 31. oktobra 2023. godine, kao i da je prvi put javno prikazan u domaćem komercijalnom bioskopu (zarad profita producenta i prikazivača) sedam dana u kontinuitetu. Film koji u bilo kojoj verziji bude imao javno prikazivanje ili distribuciju u nebioskopskom kontekstu, prije prvog bioskopskog prikazivanja, neće biti prihvatljiv za učešće;

– tokom prikazivanja film reklamiran i medijski eksploatisan na uobičajen način;

– film snimljen na crnogorskom ili nekom od jezika u službenoj upotrebi u Crnoj Gori;

– producent u potpunosti podmirio sve finansijske obaveze prema autorima, ekipi i glumcima (honorari, porezi, doprinosi, itd), što se odnosi i na regulisanje autorskih prava za korišćenje muzike, inserata…

 

Pored dokaza da film ispunjava prethodno navedene kriterijume, producent je dužan da dostavi i:

– izjavu da film ispunjava uslove i tehničke karakteristike propisane Specijalnim pravilima Američke akademije i Pravilima Ministarstva kulture i medija;

– kompletan popis imena članova filmske i glumačke ekipe s podacima o njihovom državljanstvu ili mjestu stalnog prebivališta;

– kratki sinopsis filma na crnogorskom jeziku;

– biografiju, filmografiju i fotografiju reditelja;

– tri do pet reprezentativnih fotografija filma;

– bioskopski plakat filma;

– originalne članke iz novina i magazina kojima se reklamiralo prvo javno prikazivanje filma u komercijalnom bioskopu sedam dana u kontinuitetu;

– kontakt podatke producenta.

 

Kompletna dokumentacija podnosi se do naznačenog datuma neposredno Arhivu Ministarstva kulture i medija ili poštom na adresu: Ministarstvo kulture i medija, Njegoševa ulica 83, 81250 Cetinje – s naznakom: Selekcionoj komisiji za nagradu Oskar u kategoriji Najbolji međunarodni film u 2023 godini.

 

Producent je dužan da na zahtjev Ministarstva kulture i medija dan prije prikazivanja pred članovima Selekcione komisije, dostavi  kopiju prijavljenog filma. Selekciona komisija ocjenjivaće samo filmove koji budu dostavljeni na tehnički ispravnoj kopiji (35mm/70mm/DCP). Komisija može prihvatiti da ocjenjuje film i na BluRay ili DVD kopiji.

O izboru crnogorskog kandidata odlučivaće Selekciona komisija na osnovu Specijalnih pravila za 96. Nagradu Američke akademije i Pravila Ministarstva kulture i medija.

Ako se producent ne bude pridržavao odredbi konkursa, Specijalnih pravila Akedemije i Pravila Ministarstva, biće diskvalifikovan.

Rezultati konkursa biće javno objavljeni, pri čemu svaka država za ovu nagradu može kandidovati samo jedan film.

Ukoliko određeni film bude odabran kao crnogorski kandidat, producent tog filma je u obavezi da cjelokupni aplikacioni materijal dostavi Američkoj akademiji do ponedjeljka, 2. oktobra 2023. godine u 17 sati po lokalnom vremenu u Los Anđelesu.

 

Specijalna pravila Američke akademije, Pravila Ministarstva kulture i medija, kao i Obrazac izjave producenta možete pronaći na linkovima.

 

Za dodatne informacije se možete obratiti Ministarstvu kulture i medija na mejl: ognjen.damjanovic@mku.gov.me