SEE Cinema Network (Filmska mreža Jugoistočne Europe) objavila je konkurs za sufinansiranje razvoja koprodukcija dugometražnih igranih filmova.

Sve informacije o pravilima konkursa i načinu prijavljivanja možete pronaći na sljedećem linku: Rules and Regulations for Development.

Prijave na konkurs dostavljaju se na mejl adresu marija@bildwpfccg.wpengine.com, sa naznakom SEE Cinema Network – konkurs, najkasnije do 20. septembra 2020. godine.

Filmska mreža Jugoistočne Evrope SEE CINEMA NETWORK, čija je Crna Gora članica od 2017. godine, ima za cilj da razvije saradnju između filmskih profesionalaca zemalja članica. U tu svrhu, mreža podržava razvoj internacionalnih koprodukcija (igrani filmovi) i proizvodnju kratkometražnih filmova (koje dijelom finansira). Prošle godine SEE Cinema Network dodijelio je sredstva za razvoj dva crnogorska projekta.

Prijavni formular možete naći ovdje.