Hrvatsko udruženje Metonimija otvorilo je prijave za radionicu Split Script 2024, koja će biti održana u Splitu u periodu od 11. do 17. oktobra ove godine.

Poziv je otvoren za kratkometražne i dugometražne igrane filmove. Broj projekata koji će učestvovati zavisi od broja kvalitetnih prijava. Mentori će biti rumunski scenarista Razvan Radulescu i Melissa De Raaf. 

Svim polaznicima osiguran je pun pansion tokom radionice.

Prijavu treba poslati do 1. septembra, 2024. 23:59 na metonimijasplit@gmail.com . Prijaviti se može putem obrasca za jednu od dvije kategorije: Početnici Profesionalci. Više o samom pozivu možete pronaći ovdje.

Prijava mora sadržati:

– kratku biografiju,

– ispunjenu i potpisanu prijavu za kategoriju

– sinopsis/treatment (ako je duži od 500 karaktera, prilaže se u posebnom dokumentu)

– potpisanu izjavu o autorskim pravima osobe koja se prijavljuje (izjava mora uključiti datum, ime, naziv projekta, imena svih autora scenarija, podatke o producentu (ako postoji u trenutnoj fazi).

– motivaciono pismo

 

Nakon provjere prijavljenih projekata (dokumentacija se podnosi na engleskom jeziku), autori izabranih projekata biće obavješteni 8. septembra.

Metonimija navodi da će se, u skladu s EU direktivom o zaštiti podataka (EU) 2016/679, svi podaci prikupljeni za ovu radionicu obrađivati samo u svrhu iste, te da se neće umnožavati, dijeliti ili koristiti u bilo koje druge svrhe.

Projekt sufinansiraju Hrvatski audiovizualni centar (HAVC) i Grad Split.