Otvoren je poziv za prijave projekata za podršku TFL Co-Production Fonda kojim Torino Film Lab podržava koprodukcije evropskih i internacionalnih producenata.

Ove godine, dva projekta će biti u prilici da budu podržana sa 50.000 evra, uz koju podršku će dobiti i stručne konsultacije sa ekspertima iz različitih oblasti filmske industrije.

Poziv je namijenjen dugometražnim filmovima (igrani, kreativni dokumentarni, animirani, preko 60 minuta) u naprednoj fazi razvoja. Projekti koji se mogu prijaviti za podršku TFL Co-Production Fonda su koprodukcije između kompanija koje su osnovane u zemljama članicama potprograma MEDIA (Creative Europe) i kompanija iz zemalja koje nijesu dio Creative Europe programa.

Odnos udjela mora biti u ovim okvirima: MEDIA producent 20-70% + non-MEDIA producent 30-80%. Prijavu podnosi kompanija iz zemlje članice potprograma MEDIA.

Poziv za prijave možete pronaći ovdje.  Rok za podošenje prijava je 30. mart 2023. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem mejla greta.fornari@torinofilmlab.it