Torino Film Lab poziva sve zainteresovane autore i producente da se prijave za učešeće u programima TFL EXTENDED – Film 2024  i TFL NEXT – Screens of tomorrow 2024.

TFL Extended – Film 2024 se organizuje u partnerstvu sa Netherlands Film Fund, od 20. do 25. juna ove godine, u Holandiji.  

Program je namijenjen timovima filmskih profesionalaca, koji rade na dugometražnom igranom filmu u ranoj fazi razvoja, s ciljem da se pomogne u radu na scenariju i razvoju projekta. Biće selektovano 25 projekata, na kojima će se raditi u pet grupa, od koje svaka ima posebnog mentora.

Rok za podnošenje prijava je 19. april 2024, dok se detaljnije informacije mogu dobiti putem mejla presbitero@museocinema.it

 

Drugi poziv se odnosi na program TFL NEXT – Screens of tomorrow 2024 koji se odnosi na profesionalce u audiovizuelnoj oblasti, koji se bave društveno važnim temama i pitanjima životne sredine. Održava se kroz module:

Prvi modul: od 3. do 14. juna
Drugi modul – 1. dio: od 17. do 21. juna
Drugi modul – 2. dio: u sedmici od 26. avgusta 2024.

TFL NEXT Screens of tomorrow podržava scenariste i reditelje u kreiranju inkluzivnih i ekološki održivih narativa. Ova inicijativa stavlja snažan fokus na socijalnu inkluziju, zelenu i digitalnu tranziciju i promovisanje učešća mladih u demokratskom životu.

Ovo je Erasmus+ program kreiran u saradnji između Sparknews-a i TorinoFilmLab-a, koji finansira Evropska unija.

Rok za podnošenje prijava je 25. april 2024. godine, a više informacija se može dobiti na fiore@museocinema.it