Peto izdanje Torino Short Film Marketa (TSFM) održaće se ove godine od 17. do 21. novembra i to u online formi, a manjim dijelom i uživo u Torinu. Poziv za prijave upućen je svim autorima i producentima kratkog filma i VR projekata.

 

Torino Short Film Market je mjesto okupljanja filmskih profesionalaca koji se bave kratkim filmom i digitalnim sadržajima. Preko 450 akreditovanih učesnika iz brojnih zemalja svijeta obilježilo je prošla izdanja TSFM, a ove godine, usljed pandemije virusa Covid-19, učesnici će prisustvovati online radionicama, pičing sesijama, konferencijama i sastancima na Bsquare platformi.

 

Rok za podnošenje prijava je 14. septembar 2020. godine.

 

Detaljnije informacije nalaze se na zvaničnoj stranici Torino Short Film Marketa, a pozivi za prijave u više različitih kategorija mogu se naći ovdje.