Filmski centar Crne Gore predstavlja web platformu pod nazivom Film in Montenegro, realizovanu u okviru međunarodnog INTERREG IPA projekta CIRCE – „Zajedničke inicijative za promociju kinematografije između Italije, Albanije i Crne Gore“. Web platforma je razvijana tokom prethodne godine, u sklopu projekta CIRCE, po ugledu na najbolje prakse partnera u projektu, ali i nove tendencije u ovoj rastućoj kinematografskoj oblasti.

 

Film in Montenegro zvanični je program Filmskog centra Crne Gore usmjeren na podsticanje stranih filmskih i TV produkcija da otkriju Crnu Goru kao novu filmsku destinaciju.

 

Web platforma www.filminmontenegro.me obuhvata širok prikaz raznovrsnih filmskih lokacija, uz set pogodnosti za snimanje u Crnoj Gori, kontakte, pregled svjetski poznatih filmskih i TV produkcija snimljenih na crnogorskim lokacijama, kao i mnoge servisne informacije. Film in Montenegro posebno ističe podsticajne mjere u okviru kojih inostrani producenti imaju pravo na povraćaj dijela sredstava utrošenih u Crnoj Gori za proizvodnju kinematografskog djela, u iznosu od 25% ukupnih troškova proizvodnje. Pravo na povraćaj dijela utrošenih sredstava može steći producent za proizvodnju igranih, animiranih i dokumentarnih filmova, televizijskih filmova i televizijskih serija, koji se u cjelosti ili djelimično proizvode u Crnoj Gori i koji su namijenjeni javnom prikazivanju.

 

Uz tzv. “cash rebate” sistem od 25%, ali i druge pogodnosti i potencijale koje Crna Gora nudi kao filmska destinacija, Filmski centar Crne Gore s ponosom predstavlja program Film in Montenegro, koji se uspješno prilagodio i uslovima pandemije, u okviru kojih je znatno otežana međunarodna promocija potencijala crnogorske kinematografije.

 

Projekat CIRCE, u okviru kog je program Film in  Montenegro realizovan, finansira se u okviru prioritetne ose br. 2 (pametno upravljanje prirodnim i kulturnim nasljeđem za eksploataciju prekograničnog održivog turizma i privlačnost teritorije), posebni cilj 2.2 (poboljšanje saradnje ključnih aktera u oblasti pružanja inovativnih kulturnih i kreativnih proizvoda). Fokus je usmjeren na poboljšanje uslova za kulturnu i kreativnu industriju audio-vizuelnog sektora, kako bi se kroz prekogranične inicijative obezbijedila dodatna vrijednost kulturne baštine i uspostavila veza između učesnika i ključnih aktera novih kreativnih produkcija.