U cilju efikasnijeg finansijskog upravljanja filmskih projekata, Filmski centar Crne Gore je, u saradnji sa priznatom revizorskom kompanijom PricewaterhouseCoopers, organizovao radionicu pod nazivom „Finansije za nefinansijere“, namijenjenu ovlašćenim licima i predstavnicima pravnih lica kojima je osnovna djelatnost proizvodnja kinematografskih djela.

 

 

Pored analize ključnih principa knjigovodstva, finansijskog i upravljačkog računovodstva, posebna pažnja je bila usmjerena na izradu finansijskih izvještaja, njihovu međusobnu povezanost, kao i izradu finansijskih izvještaja posebnih namjena.

 

 

Radionica pod nazivom „Finansije za nefinansijere“ organizovana je sa ciljem edukacije potencijalnih aplikanata o ključnim principima finansijskog izvještavanja, koji predstavlja osnov kontrole kvaliteta finansijskih izvještaja. Unapređenje i poboljšanje u poslovanju producentskih kompanija, kao i razvoj finansijskog menadžmenta uvođenjem standarda odgovornosti, od suštinskog je značaja za razvoj kinematografskog sektora u cjelini.