JU Filmski centar Crne Gore raspisala je javni konkurs za sufinansiranje kinematografskih djela u 2023. godini u više konkursnih kategorija.

Pozivamo sve zainteresovane kandidate, pravna lica upisana u odgovarajući registar pravnih lica, čija je osnovna djelatnost proizvodnja kinematografskih djela sa šifrom djelatnosti 5911 (proizvodnja filmova, video-zapisa i televizijskog programa) najmanje šest mjeseci prije objavljivanja konkursa, da se prijave za sufinansiranje u sljedećim kategorijama:

  • razvoj scenarija dugometražnih igranih filmova;
  • razvoj projekata dugometražnih igranih i dokumentarnih filmova;
  • proizvodnja dugometražnih igranih filmova (debitantski filmovi, žanrovski filmovi sa komercijalnim potencijalom, niskobudžetni filmovi);
  • kratkometražni igrani filmovi;
  • dugometražni dokumentarni filmovi;
  • kratkometražni dokumentarni filmovi;
  • kratkometražni animirani filmovi;
  • filmovi u proizvodnji (work in progress);
  • manjinske koprodukcije.

Pravo učešća na konkursu imaju pravna lica koja ispunjavaju uslove utvrđene konkursom i Pravilima o sufinansiranju proizvodnje kinematografskih djela. Pravna lica mogu prijaviti po jedan projekat u svakoj od objavljenih kategorija, osim u kategorijama razvoja scenarija i razvoja projekta, gdje se mogu prijaviti najviše dva projekta.

Prijavljivanje na konkurse Centra vrši se isključivo putem aplikacionih formulara koji su dostupni na internet portalu Centra. Pristup aplikacionom formularu moguć je nakon uspješno izvršene registracije, koja se obavlja putem internet stranice Centra.

Rok za podnošenje prijava je petak, 22. septembar do 12 časova.

Za sve dodatne informacije, zainteresovani kandidati se mogu obratiti Centru putem mejl adresa: info@fccg.me i danijela@fccg.me.