Uputstvo za registraciju

Molimo Vas da popunite sva polja i odaberete lozinku za kasniju upotrebu.

Kada popunite sve informacije, te pročitate Pravila i Uputstvo za prijavljivanje na konkurse Filmskog centra Crne Gore, pritisnite dugme “Pošalji”.

Nakon toga ćete dobiti e-poštu sa svojim prijavnim informacijama.

Napomena: Na konkurse Filmskog centra nije se moguće prijaviti prije aktiviranja naloga.