Ovim putem obavještavamo sve zainteresovane da je rok za podnošenje prijava za Javni konkurs za sufinansiranje filmova za djecu i omladinu, kao i Javni konkurs za sufinasiranje filmova od posebnog značaja za crnogorsku kulturu, produžen do petka, 14. 02. 2020. godine do 12h.