Filmski centar Crne Gore potpisao je sporazum o saradnji sa jednom od najznačajnijih škola za animaciju u Evropi – VIA University College u Danskoj, u cilju podrške mladim i talentovanim autorima iz oblasti animacije.

Filmski centar će, u saradnji sa koledžom VIA University, obezbijediti stipendije za radionicu „The Animation Workshop“ za dva učesnika iz Crne Gore, koji će se edukovati u okviru programa tromjesečne radionice za 3D animaciju karaktera.

The Animation Workshop radionica jedna je od najznačajnijih u oblasti animiranog filma u Evropi. Animation Workshop VIA University koledža nalazi se na trećem mjestu na spisku 10 najboljih evropskih škola animacije (Top 10 European Animation Schools – 2021 College Rankings).

Program 3D Character Animation tokom tri mjeseca objedinjuje seriju predavanja, praktičnog rada i mini produkcije u oblasti 3D animacije likova, od ideje do realizacije.

Stipendija uključuje sve troškove programa, kao i smještaj i put u Viborg (Danska). Program uključuje full-time training obuku, koja će biti realizovana od 7. marta do 10. juna 2022. godine. Rok za podnošenje prijava je 5. januar 2022. godine.

Selekcija učesnika vršiće se na osnovu kriterijuma postavljenih u samoj aplikaciji.

 

 

Filmski centar Crne Gore će, u okviru ove saradnje, stipendirati najviše dva učesnika iz Crne Gore ukoliko prođu selekciju VIA University koledža. Da bi aplikacija bila validna, pored aplikacione forme koja se popunjava online, aplikanti su dužni da Centru dostave informaciju o podnesenoj prijavi, zajedno sa biografijom i kopijom lične karte, na mail adresu danijela@bildwpfccg.wpengine.com.

Ugovor o saradnji sa VIA University koledžom iz Danske predstavlja značajan korak u razvoju i unapređenju sektora animacije u Crnoj Gori, te predstavlja nastavak aktivnosti Filmskog centra u ovoj oblasti. Podsjetimo da je Filmski centar 2019. godine organizovao radionicu stop motion animiranog filma u saradnji sa ZVVIKS studijom iz Ljubljane.

Više o programu i pravilima za apliciranje možete pronaći ovdje.