Sastanak radnih grupa za izradu programa obrazovanja iz oblasti filmske industrije održava se 30. juna i 1. jula ove godine u Baru.

Na inicijativu Filmskog centra Crne Gore, u svrhu rješavanja problema deficitarnog stručnog kadra u oblasti kinematografije, pristupilo se izradi 8 programa obrazovanja.

Programi stručne obuke se rade sa Centrom za stručno obrazovanje i radnim grupama koje su sačinjene od strane eminentinih profesionalaca iz pojedinačnih podoblasti.