SEE Cinema Network (Filmska mreža Jugoistočne Europe) raspisala je konkurs za sufinansiranje razvoja koprodukcija dugometražnih igranih filmova i sufinansiranje produkcija kratkometražnih igranih filmova.

Sve informacije o pravilima konkursa i načinu prijavljivanja možete pronaći na sljedećim linkovima:

Prijave na konkurs dostaviti e-poštom na info@bildwpfccg.wpengine.com, sa naznakom za koji se konkurs aplicira, najkasnije do 20. septembra 2019. godine.

Mreža kinematografija Jugoistočne Evrope SEE CINEMA NETWORK ima za cilj da razvije saradnju između filmskih profesionalaca zemalja članica. U tu svrhu, mreža podržava razvoj internacionalnih koprodukcija (igrani filmovi) i proizvodnju kratkometražnih filmova (koje dijelom finansira).