Direktorica Filmskog centra Crne Gore, Aleksandra Božović, potpisala je memorandum o saradnji sa izvršnim direktorom Inovaciono preduzetničkog centra Tehnopolis, Đorđijem Malovićem.

Na sastanku koji je, sa predstavnicima IPC Tehnopolis, juče održan u Filmskom centru, razgovaralo se o realizaciji zajedničkih aktivnosti i projekata iz oblasti novih tehnologija i savremenog umjetničkog izraza, kao i o potencijalnim investicijama koje bi grad Nikšić otvorile kao novi prostor za djelovanje u oblasti kinematografije.

U narednom periodu Filmski centar Crne Gore i IPC Tehnopolis zajednički će raditi na realizaciji programa koji će imati za cilj razvoj kinematografskog sektora i filmske kulture, te podizanje profesionalnih kapaciteta i edukacije sektora u ovoj oblasti.