Direktorica Filmskog centra Crne Gore, Aleksandra Božović, sastala se juče sa predstavnicima Kulturnog centra Bar – direktorom Erolom Marunovićem i koordinatorom kulturno-umjetničkog programa, Milijom Šćepanovićem.

U cilju održavanja uspješne saradnje sa Kulturnim centrom, koja je započeta kroz proces revitalizacije barskog bioskopa i digitalizaciju kinotehničke opreme Doma kulture, te kroz projekte kao što su Drive-In Cinema – auto-bioskop i CineBAR, direktorica Filmskog centra se upoznala sa infrastrukturnim kapacitetima ove ustanove, aktuelnim projektima i aktivnostima, kao i planovima za dalje unapređenje na polju filmske djelatnosti.

 

 

Pored projekta digitalizacije bioskopa, bilo je riječi i o aktivnostima i projektima koji će doprinijeti razvoju filmske publike i razvoju edukacije, kao i inicijativama koje bi trebalo da doprinesu sticanju novih znanja i razvoju interesovanja za domaća i evropska audiovizuelna djela i kinematografsko nasljeđe kod šire publike.

 

 

Direktorica Filmskog centra predložila je nove modele i projekte za nastavak uspješne saradnje, a konstatovana je neophodnost zajedničkog djelovanja i jačeg povezivanja kroz intenziviranje aktivnosti, u cilju unapređenja i razvoja crnogorske kinematografije.