Svake godine, ACE Producers okuplja 18 iskusnih filmskih producenta u renomiranu ACE Network mrežu nakon završetka godišnjeg ACE programa edukacije. Zainteresovani producenti se pozivaju da uz prijavu za novi program ACE 33 dostave projekat dugometražnog igranog filma u razvoju, koji je pogodan za koprodukciju i namijenjen međunarodnom tržištu.

Program obuke podrazumijeva četiri događaja koji se održavaju na četiri različite lokacije:

  • 8 – 14. oktobar 2023. – Norveška – CONTENT DEVELOPMENT WORKSHOP
  • 20 – 25. novembar 2023. – Poljska – FINANCING STRATEGIES WORKSHOP
  • 15 – 18. april 2023. – Francuska – BUSINESS PROSPECTS WORKSHOP
  • 19 – 21. april 2023. – Francuska – ACE PRODUCERS ANNUAL REUNION

Uslovi za prijavu su:

  • da ste vlasnik, partner ili saradnik nezavisne produkcijske kuće;
  • da ste bili glavni producent najmanje jednog igranog filma koji se prikazivao u bioskopu;
  • da imate projekat dugometražnog igranog filma u razvoju za koji tražite međunarodne finansijere i distribuciju;
  • da ste dostupni za prisustvo i intervju za selekciju tokom prve sedmice septembra, kao i za sve gorenavedene radionice.

Rok za podnošenje prijava je 2. maj 2023. godine.

Detaljnije informacije mogu se naći na internet stranici www.ace-producers.com, kao i putem mejla info@ace-producers.com.

Partneri ACE Producers godišnjeg programa su Creative Europe MEDIA, the Netherlands Film Fund, Polish Film Institute, Norwegian Film Institute, Oslo Film Commission, ALCA Nouvelle Aquitaine, CNC, Gironde Department, Procirep, German Films, Téléfilm Canada, Roma Lazio Film Commission, Screen Ireland, Focal i Rai Cinema.