Otvoren je poziv za prijave producenata na novi MIDPOINT program pod nazivom Cold Open. MIDPOINT Cold Open namijenjen je nezavisnim producentima koji razvijaju televizijski serijski sadržaj.

Nudeći praktično znanje vezano za produkciju i finansiranje televizijskih serija u Evropi, program će učesnike upoznati sa trenutnim stanjem na polju produkcije TV serija, žanrovima i tržišnim preferencijama, upoređivaće narativne i konceptualne strukture dugometražnih filmova i serija, te pružiti praktične vještine u oblasti finansiranja i distribucije dramskog sadržaja.

MIDPOINT Cold Open održava se od 21. do 24. januara 2024. godine, u Trstu, u okviru industrijskog programa When East Meets West, a sastoji se od predavanja, grupnih sesija i individualnih konsultacija.

 

 

Program se realizuje na engleskom jeziku. Učešćem na ovom programu MIDPOINT-a obezbijeđena je i akreditacija za prisustvo na When East Meets West forumu.

Rok za podnošenje prijava je 20. novembar 2023. godine.

Više informacija o načinu prijave i uslovima može se naći na zvaničnoj internet stranici MIDPOINT-a.